A Poecilotheria nembe tartozó madárpókok a CITES II. függelékébe tartoznak 2019. november 26-tól.
Ha szeretnéd megtudni, hogy ez mit jelent, olvass tovább.

Rövid kivonatot készítettem a forrásban található információkról, hogy könnyebben érthető és átlátható legyen.

Miről szól a teljes dokumentum?

Jelen tájékoztatás célja, hogy átláthatóvá tegye a Poecilotheria nembe tartozó madárpókok nemzetközi kereskedelemének szabályozásában bekövetkező változásokat, a faj példányainak Európai Unió területére történő behozatalával, a területéről történő kivitellel, valamint az Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatban.

Főszabályként elmondható hogy a Poecilotheria nembe tartozó madárpókokra ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek, mint jelenleg a madárpókfélék (Theraphosidae) közül a már korábban a CITES hatálya alá kerülő az Aphonopelma albiceps, az Aphonopelma pallidum és a Brachypelma nembe tartozó fajokra is.

Kiegészíteném a idézetet azzal, hogy a Tliltocalt genusban tartozó állatok is jelenleg CITES II. függelékbe vannak besorolva.

Mi fog változni Poecilotheria nembe tartozó madárpókok EU-n belüli kereskedelmével kapcsolatban?

Amennyiben a Poecilotheria nembe tartozó madárpókokat Magyarországon, vagy az EU területén belül kívánja beszerezni, értékesíteni, tartani, vagy szaporítani, az állat(ok)nak olyan dokumentummal kell rendelkeznie, amellyel igazolható a jogszerű eredet(ük).
Bár az eredetet igazoló dokumentumra vonatkozóan nincsen egységes rendszer, – az eredet igazolására alkalmas az adásvételi szerződés, a számla, vagy egyéb igazolás – javasoljuk a jövőben az Aphonopelma albiceps, az Aphonopelma pallidum és a Brachypelma nembe tartozó fajokhoz hasonlóan – a B mellékletes fajok kereskedelméhez nyomtatvány használatát, melyet a www.cites.hu tudnak letölteni.

Bármely dokumentum szolgálja is az igazolás célját, a dokumentumon feltétlen tüntessék fel a tenyésztő nevét és címét, a faj latin nevét, az állat eredetkódját (a 865/2006/EK rendelet IX. Mellékletének megfelelően), az állat egyedi jelölésének módját és számát (amennyiben jelölve van), születési idejét, nemét (amennyiben ismert), átadásának dátumát és az átadó hiteles aláírását.

A fentebb olvasható sorok nagyon fontosak! Ha Poecilotheria genusban tartozó madárpókot szerzel be csere, vétel vagy akár ajándék útján, akkor is szükséges hozzá a fent említett dokumentumok valamelyike, amely tartalmazza a szükséges információkat. Ezt kizárólag attól szerezheted be, akitől az állat származik.

Mi van akkor, ha nekem már van Poecilotheria nembe tartozó madárpókom és szaporítani szeretném?

Amennyiben a szülő állatok eredete igazolt, a szaporulattal folytatott kereskedelmi tevékenység is megengedett.

Arra figyelj, hogy nem elég a szülőket igazolni! Minden cserélt vagy eladott példányhoz szükséges neked adni a korábban említett B mellékletes nyomtatványt, amely tartalmazza a kért információkat.

Melyik Poecilotheria faj tartozik a CITES II. függelékbe?

Az összes Poecilotheria nembe tartozó faj ide tartozik. Fajnév szerint az alábbiak:

Poecilotheria chaojii
Poecilotheria fasciata
Poecilotheria formosa
Poecilotheria hanumavilasumica
Poecilotheria metallica
Poecilotheria miranda
Poecilotheria ornata
Poecilotheria rajaei
Poecilotheria regalis
Poecilotheria rufilata
Poecilotheria smithi
Poecilotheria srilankensis
Poecilotheria striata
Poecilotheria subfusca
Poecilotheria tigrinawesseli
Poecilotheria vittata

Ha szeretnél további részletekről olvasni, akkor a lent található mellékletben van rá lehetőséged.

Forrás: http://www.cites.hu/docs/Tajekoztato_a_Poecilotheria_madarpokok_CITES_II_fuggelekbe_valo_felvetelevel_kapcsolatos_tudnivalokrol.docx